Neen , zonnebanken zijn niet gevaarlijker dan de zon!

Neen , zonnebanken zijn niet gevaarlijker dan de zon!

Brussel, 2 maart 2017 - FeBelSol, de Federatie van Belgische Solariums reageert op recente persuitingen van de Stichting Tegen Kanker. De Stichting Tegen Kanker wil de consument doen geloven dat de toename van huidkanker te wijten is aan het gebruik van de zonnebank in ons land. Door dit persbericht willen we deze onjuiste en stigmatiserende informatie aan de kaak
stellen!

 

Stigmatisatie 1
Allereerst is zonlicht via de natuurzon alsmede van de zonnebank per definitie niet slecht voor de mens. De stellingname dat onze sector, waar slechts 8% van de bevolking één keer in de drie weken max. 20 minuten gebruik maakt van de zonnebank, verantwoordelijk zou zijn voor de huidkanker-epidemie kan onmiddellijk naar het land der fabelen worden verwezen!

 

Stigmatisatie 2
Vrouwen die voor hun 35ste levensjaar éénmaal gebruik maken van de zonnebank zouden volgens deze organisatie een risicoverhoging van maar liefst 75% lopen. Dit is volledig uit de context getrokken! Deze aanname stamt uit een WHO rapport van 2009. De uitleg hierbij was dat de WHO deze groep vrouwen, in cijfers uitgedrukt 0,7% van de vrouwen onder de 35 jaar volgens inschatting van de WHO zou zijn toegenomen met 75% of m.a.w. de risicogroep was met 0,53% toegenomen, te weten 1,23%. Door alleen deze totaal niet wetenschappelijk onderbouwde cijfers breed in de media uit te smeren jaagt de Stichting Tegen Kanker buitenproportioneel de angst aan bij het publiek. Zelfs een zgn. verhoging van een minimaal risico blijft een minimaal risico, totaal onrechtvaardig! Destijds hebben we ook de WHO via onze Europese moeder organisatie hier op aangesproken. Hier is door de WHO nooit op gereageerd...


Stigmatisatie 3
Het is juist dat zonnebanken zonlicht afgeven vergelijkbaar met de zomerse Mediterrane middagzon. Waar men evenwel volledig aan voorbij gaat is het feit dat de dosis op de zonnebank daar volledig, naar huidtype, op wordt aangepast. Dus gemiddeld genomen 10 tot maximaal 20 minuten, daarna schakelt de zonnebank automatisch uit. De buitenzon niet, die schijnt naar hartelust waardoor er ook veel mensen jaarlijks verbranden, met alle gevolgen van dien.


Stigmatisatie 4
Zonnebanken worden door de Stichting Tegen Kanker als kankermachines afgeschilderd. Dit is zéér onterecht! Dat stelselmatig overmatige blootstelling aan zon/zonnebank kan leiden tot huidkanker, met name door (vele) verbrandingen bestrijden wij geenszins. Maar als men zich gedoseerd en chronisch blootstelt aan zonlicht heeft dat zeer veel positieve effecten. Om er maar enkele op te sommen, een betere weerstand, betere bescherming door huidverdikking en het effect van de aanmaak van de belangrijke Vitamine-D die door zonlicht op de meest natuurlijke manier wordt aangemaakt in het lichaam.


Stigmatisatie 5
De Stichting Tegen Kanker pleit voor een verbod op zonnebanken in ons land. Ook dat is pure stigmatisatie. Een zonnebank is een apparaat wat de zon imiteert en werkt het zelfde als zonlicht. De dosis die genoten wordt is bepalend niet de bron! Met geeft aan dat met dit SCHEER rapport het nu duidelijkheid is dat er geen veilige zonnebank zou bestaan. Dit is een hypothese die op heel veel gebruiksvoorwerpen van toepassing is. Ondanks dat b.v. autofabrikanten aangeven dat men nu de meest veilige auto's ooit produceert, kan ook een auto nooit als 100% veilig worden betiteld. Bekijkt u daar maar eens even de statistieken, spijtig genoeg. En dit is slechts één voorbeeld.

 

Stigmatisatie 6
Het kwaliteitslabel van FeBelSol wordt als schijnveiligheid betiteld door de Stichting Tegen Kanker. Studio’s die een FeBelSol kwaliteitslabel dragen, hebben daarvoor een code voor praktijk uitoefening moeten ondertekenen en dienen zich daar volledig naar te gedragen. Ook hier ziet men weerom hoe respectloos voornoemde organisatie met onze sector omgaat.


SCHEER RAPPORT EUROPESE COMMISSIE
Naast deze misleidingen van de Stichting Tegen Kanker betwijfelen wij ten zeerste de geloofwaardigheid van het SCHEER rapport dat een dergelijk vooroordeel tegen kunstmatig zonnen weerspiegeld. Iedereen mag een mening hebben, maar de wetgeving moet uitsluitend op feiten gebaseerd zijn en niet op veronderstellingen. Tot op vandaag heeft nog geen enkel wetenschappelijk onderzoek concreet bewijs geleverd van een verband tussen het optreden van melanoom en het gebruik van een zonnebank. In feite, een melanoom heeft te maken met verschillende factoren, zoals een familiegeschiedenis van huidkanker, zonnebrand, vooral dan op jonge leeftijd, of moedervlekken.


Geen overleg, geen harde bewijzen
Het voorlopig rapport ontving meer dan duizend reacties van vijfendertig organisaties met inbegrip van medische experts en professionals uit de hele wereld. Helaas werden door deze werkgroep slechts de flagrante en onbetwistbare fouten gecorrigeerd? Studies dewelke gunstige effecten van de blootstelling aan natuurlijk zonlicht en zonnebanken aantoonden werden door deze werkgroep grotendeels afgewezen als zijnde « buiten de reikwijdte van het onderzoek ».


Nergens in dit meer dan honderd pagina's tellende verslag, staat er gerapporteerd bewijs te lezen welk de veronderstelling dat kunstmatige UV gevaarlijker zijn voor de gezondheid dan de zon ondersteund. Dit rapport is grotendeels gebaseerd op onderzoeken die zijn uitgevoerd vóór de aanvang van de huidige 0.3 stralingslimiet voor zonnebanken in Europa. “De Belgische wet is één van de strengste binnen Europa. In België, zijn de zonnecentra onderworpen aan het Koninklijk Besluit van 20 juni 2002. Dit KB werd In augustus 2008, onder impuls van Europa, aangescherpt met een verbod op het gebruik van zonnebanken door minderjarigen jonger dan 18 jaar en de verplichting om lampen conform de 0,3 W/m² EU standaard te gebruiken, qua intensiteit vergelijkbaar met de zomerse Mediterrane middagzon.”

 

Ook vanuit ESA heeft men grote twijfels omtrent de resultaten van dit rapport! “De erkenning van het falen van dit rapport moet de Europese Commissie aanmoedigen om dergelijk ‘wetenschappelijk advies met grote voorzichtigheid te evalueren’”, legt Frank Harbusch, secretaris-generaal van ESA, ons uit. " Veel Europeanen brengen hun vakantie door onder de tropische of subtropische zon, en maken niet altijd correct gebruik van zonnebrandcrèmes. Indien men de veiligheid van de consument au sérieux neemt, moet men prioriteit geven aan het aanpakken van de risico's van overmatige blootstelling aan de zon.”


Zonnebanken, reeds een sterk gereguleerde sector
In 2007 werd een verplichte norm van kracht (EN60335-2-27). De industrie heeft hier haar rol gespeeld door de aanpassing van centra en de communicatie met klanten. Om niet alleen de veiligheid van de cliënt, maar ook het verantwoord gebruik van zonnebanken te garanderen, heeft ESA en in navolging haar leden extra initiatieven genomen. Zo presenteerde ESA onlangs een nieuwe Europese norm voor training en diensten in samenwerking met de normeringsorganisaties CENELEC en het Oostenrijks Institute of Standards (ASI) (EN16489). ESA heeft tevens een certificering, training en procedure regeling voor deze nieuwe standaard ontwikkeld. Vanuit FeBelSol heeft men het plan opgevat deze sector te verenigen, te informeren en éénieder, zowel uitbater als consument, bewust te maken van het gevaar dat schuilt in het niet naleven van de wetgeving door sommige solariums. Hoe? FeBelSol wil ten eerste werken in overleg met de autoriteiten en als gesprekspartner van de regering fungeren, en ten tweede, de professionaliteit verder opdrijven door het installeren van een "code voor praktijkuitoefening", een "Quality Label" en controle door mysterie shoppers.


Net zoals ESA dit doet op Europees niveau, wil FeBelSol toezien op een strikte naleving van de verplichte normen op Belgisch niveau om de veiligheid van de consument te verhogen. Beide organisaties blijven zoals steeds bereid om verder samen te werken met de politieke leiders om een snelle goedkeuring en uitvoering van de veiligheidsnormen op zonnebanken te bevorderen.

 

Contact Presse :
Sophie LAMBERT
Blue Chilli
+32 (0)477 91 45 72
sophie@bluechilli.be


Over FeBelSol
FeBelSol, de Belgische vereniging van zonnebankuitbaters, wil de kwaliteit en de veiligheid van het zonnen bevorderen door een code voor Goede Praktijken toe te passen met duidelijke en concrete regels over de werking van een zonnebankcentrum, door een interne controle van haar leden en ook door het superviseren en organiseren van de opleiding van het personeel. FeBelSol is de partner bij uitstek voor de overheid en voor alle organisaties die betrokken zijn bij de regelgeving over het gebruik van UV-lampen, de gezondheid van de consument en de controlediensten.
Ook objectieve en heldere uitleg aan de consument komen bij FeBelSol op de eerste plaats.


www.febelsol.be

 

Geplaatst op donderdag 2 maart 2017

Altijd smeren in de zon?

Altijd smeren in de zon?

Wat doet zonnebrand precies? Moet ik per se smeren, ook al verbrand ik bijna nooit? Hoe weet je welke factor je moet hebben?

 


Overmatige blootstelling aan de zon veroorzaakt een huidreactie, waardoor iemand verbrandt. Afhankelijk van de sterkte en duur van de blootstelling aan de uv-stralen en het huidtype wordt bepaald hoe snel dit proces verloopt. Mensen met een licht huidtype verbranden eerder dan degenen met een donkere huidskleur omdat zij minder pigment hebben.


Na elke zonverbranding loop de huid schade op. Als dit zich door de jaren heen opstapelt, bestaat een verhoogd risico op huidkanker. Jarenlange blootstelling aan uv-straling zorgt sowieso voor voortijdige huidveroudering van de huid (rimpels, pigmentvlekken). Zo'n zonverouderde huid is weer vatbaarder voor het ontstaan van huidkanker.
Vermijd langdurige blootstelling aan de zon, met name tussen elf uur 's ochtends en drie uur 's middags wanneer deze op z'n sterkst is. Draag bedekkende kleding en hoofddeksels of gebruik zonnebrandcreme.

 

Een zonnebrandcreme bevat stoffen die de uv-straling wegfilteren. Smeer je met en Sun Protection Factor (SPF) van 30, dan kun je 30 keer zolang in de zon doorbrengen zonder te verbranden. Als iemand onbeschermd na 20 minuten zou verbranden, dan gebeurt dit met factor 30 pas na dertigmaal 20 minuten. Voorwaarde is dat de creme dik genoeg wordt aangebracht. In de praktijk blijkt dat mensen te dun en te weinig frequent smeren. Ook al wordt op de fles vermeld dat het goedje de hele dag actief en waterbestendig zou zijn, blijkt in de praktijk dat het effect door zweten en zwemmen afneemt. De SPF is getest onder laboratoriumcondities en is dus een soort theoretische waarde.

 

Geadviseerd wordt altijd minimaal factoor 15 te kiezen en elke twee uur te smeren.

 

 

Bron: Telegraaf, J. Termaat. Dr. Tim Smits Dermatoloog Maxima MC.

 

Geplaatst op dinsdag 21 juli 2015

De waarheid over zonlicht en vitamine D

De waarheid over zonlicht en vitamine D

Zonlicht veroorzaakt huidkanker. Dat is iets wat we maar al te vaak te horen krijgen. Ik zou wel gek zijn om te zeggen dat het niet zo is. Maar wat als precies het tegenovergestelde waar is? Dat zonlicht huidkanker voorkomt en dat zonlicht preventief werkt voor meerdere vormen van kanker. Door jaren van campagne en voorlichting zullen veel mensen je voor gek verklaren bij het uiten van deze beweringen. Maar wat is nu waarheid? Tijd om de feiten op een rij te zetten.

 

Zonlicht alléén veroorzaakt geen huidkanker

 

Er is ons maar al te vaak verteld dat zonlicht huidkanker veroorzaakt. Hierbij wordt gedacht in één oorzaak, één gevolg. Uit onderzoek blijkt echter dat er meerdere variabelen in het spel zijn in de ontwikkeling van huidkanker, met als meest belangrijke factor een vitaminetekort. Bij een vitaminetekort verbrand je veel sneller bij blootstelling aan de zon. Je huid is hierdoor minder in staat zich te beschermen tegen verbranding. Daarbij kan je lichaam zich veel minder goed genezen bij een tekort aan vitaminen waardoor de ontwikkeling van huidkanker zich kan gaan manifesteren. Er zijn veel mensen die zich bewust zijn van deze gevaren en smeren zich dik in met een hoge factor synthetische zonnebrandcrème. Dit is echter niet de meest verstandige oplossing om je te beschermen tegen de zon.

 

Het probleem met synthetische zonnebrandcrème

 

De meest verkrijgbare zonnebrandcrèmes zijn ronduit schadelijk voor je gezondheid. Vele van deze crèmes bevatten nano-deeltjes. Nanodeeltjes worden in zonnebrand gebruikt vanwege de uv-werende werking. Door het extreem kleine formaat van nanodeeltjes (ze kunnen cellen in en uit) hebben ze mogelijke kankerverwekkende bij-effecten en veroorzaken ze zelfs mutaties in het DNA. Daarnaast zitten er in de meeste supermarkt- en drogisterijzonnebrandproducten allerlei chemische componenten die een potentieel gevaar voor de gezondheid vormen. Ze woekeren van de vrije radicalen en stimuleren de celafbraak wat juist kan leiden tot huidkanker in plaats van dat het er tegen beschermt. In de regel is het zo dat als een zonnebrandcrème slecht uitsmeert en er een witte laag achterblijft, deze de MINSTE nano-deeltjes bevat.

Het beste kun je dus kiezen voor een natuurlijke zonnebrandcrème op basis van huidbeschermende bestanddelen uit de natuur, zonder parabenen en onnodige chemische toevoegingen. Deze zijn o.a. in de natuurwinkel te koop.

 

Zonnebanken zijn slecht

 

Nog een leugen die ons maar al te vaak verteld is. “Zonnebanken verhoogt het risico op huidkanker, het is slecht en we moeten het zoveel mogelijk vermijden”. Dit is trouwens door dezelfde mensen verteld die ons zonnebrandcrème proberen te verkopen. Maar wat blijkt? Ook zonnebanken helpen ons bij de aanmaak van vitamine D in ons lichaam, dus zonnebanken zijn niet per definitie slecht. Sterker nog: het stelt ons in staat om op een verantwoorde manier vitamine D aan te maken. Door je zonnebanksessie af te stemmen op je huidtype, voorkom je verbranding. Dit is iets wat op een zomerse dag op het strand een stuk lastiger is.

Vooral in de winter heeft de zon niet de minimale benodigde kracht (3) om vitamine D in onze huid te produceren. Bovendien heeft Nederland al een ongunstige breedtegraadligging. Het gevolg? Iedereen wordt ziek en verkouden in de winter. Toeval? Nee! Een vitamine D tekort is in veel gevallen de oorzaak waarom we verkouden worden of de griep krijgen. Vitamine D helpt griep en verkoudheid beter voorkomen dan welk medicijn of griepprik dan ook. Klink logisch toch? Hoe vaak ben je in de zomer verkouden of heb je de griep? Juist, vrijwel nooit. Maar wanneer heb je extra vitamine D nodig? Een handig geheugensteuntje om te onthouden is dat elke maand met de letter ‘R’ te weinig zonlicht biedt voor de aanmaak van voldoende vitamine D.

Als kanttekening moet ik erbij zeggen dat slechte voeding in combinatie met zonnebanken een slecht idee is. Zoals eerder verteld draagt slechte voeding i.c.m. zonlicht WEL bij aan de ontwikkeling van huidkanker. Dus zorg dat je gezonde voeding binnen krijgt: groente, fruit, superfoods, kruiden en veel antioxidanten die je kunnen beschermen. Gezonde voeding EN voldoende vitamine D maken je lichaam enorm krachtig!

 

Nog meer voordelen van vitamine D

 

Voldoende vitamine D reduceert de kans op het krijgen van kanker met 78%. Om deze reden wordt het ook wel gezien als de belangrijkste vitamine in de voorkoming van kanker (inclusief huidkanker)! De meeste tumoren groeien dan ook in de wintermaanden doordat er te weinig vitamine D in ons lichaam aanwezig is. Daarnaast heeft vitamine D ook nog eens een positieve rol in de preventie van hart- en vaatziekten, verschillende auto-immuun ziekten, diabetes, overgewicht en depressies. Én het zorgt voor sterkere botten omdat zonder vitamine D ons lichaam geen calcium kan opnemen.

Mensen met een donkerdere huid hebben minder kans op huidverbranding omdat de huid een ingebouwde bescherming biedt tegen UV licht. Het nadeel hierbij is dat veel mensen met een donkere huidkleur sneller een vitamine D tekort ontwikkelen, met alle gevolgen van dien! Uit een Amerikaans onderzoek blijkt zelfs dat 80% van alle Afro-Amerikanen een vitamine D tekort hebben. Van de totale populatie heeft meer dan 30% een vitamine D tekort.

 

Hoe krijg ik voldoende vitamine D binnen?

 

Dus zonlicht alléén veroorzaakt geen huidkanker. Zonlicht in combinatie met een voedingstekort kan dit wél veroorzaken. Als tegenstelling kun je zeggen dat gezonde voeding in combinatie met zonlicht, verschillende vormen van kanker kan voorkomen door de aanmaak van vitamine D. In de wintermaanden kun je gebruik maken van een vitamine D supplement. Deze zijn zeer goedkoop en geven je enorme voordelen. Kies wel voor minimaal 2000IU per dag (voor donkere mensen het dubbele). Of ga in de wintermaanden regelmatig, maar op een verantwoordelijke manier onder de zonnebank. Probeer het en kijk wat het met je doet!

 

Bron: leefbewust.nu, blog door Mike Verest

 

Geplaatst op dinsdag 19 mei 2015

Vitamine D niveau in maart op dieptepunt

Vitamine D niveau in maart op dieptepunt

In maart, het roerige staartje van de winter, is het vitamine D niveau bij veel mensen op zijn dieptepunt. Vanaf half september is er in Nederland namelijk niet genoeg zonkracht om deze vitamine aan te kunnen maken.

 

Wanneer men in de wintermaanden niet structureel vitamine D supplementen slikt of regelmatig een zonnebank pakt, kan er een serieus tekort ontstaan. Veel mensen zijn in de wintermaanden dan ook een stuk minder weerbaar waardoor een griepepidemie zoals in februari van dit jaar de ruimte krijgt om om zich heen te slaan.

 

Vitamine D supplementen lijken een logische stap om het tekort weg te werken. Maar onderzoek wijst uit dat supplementen vaak niet goed worden opgenomen omdat er een initiële grotere startdosering nodig is om de opname 'aan te zwengelen'. Aan de andere kant kan men ook teveel slikken zodat het juist inwendige schade kan berokkenen. De juiste dosering vaststellen is dus belangrijk.

Bij zonlicht van zon of zonnebank is dat overbodig: ons lichaam reguleert het D-niveau zelf en een overdosis vitamine D is dus niet aan de orde. Een paar weken de zon opzoeken in de winter is echter niet voor iedereen weggelegd. Met regelmaat een kwartiertje tot 20 minuten zonnen onder een zonnebank is natuurlijk en een betaalbaar alternatief.

 

De zon is altijd de meest natuurlijke manier geweest om aan vitamine D te komen. Natuurlijk kleven er ook risico's aan zonnen, met name verbranding door een teveel aan zonlicht, maar wanneer je op een normale manier omgaat met zonnen is dit uit te sluiten. Een aantal instanties verkondigen daarom inmiddels dat men dagelijks 20 tot 30 minuten zonlicht nodig heeft voor een gezond niveau van vitamine D. Dat klinkt goed maar in Nederland lukt dat alleen in de zomermaanden (van mei t/m half september) als de zon schijnt en voldoende zonkracht heeft.

 

Af en toe een zonnebankje pakken zal dus een positief effect hebben op je vitamine D niveau, zeker in maart!

 

Geplaatst op woensdag 18 maart 2015

Vitamin D deficiency linked to dementia

Vitamin D deficiency linked to dementia

Spending time in the sun could reduce the risk of dementia.

 

Vitamin D deficiency in older persons doubled the risk of developing dementia and Alzheimer's disease, according to research published in the journal Neurology.

Vitamin D is commonly sourced from exposure to the sun, as well as consumption of eggs, milk and fatty fish such as tuna or mackerel, among other foodstuffs.

Researchers looked at concentrations of the vitamin among 1658 elderly adults who were free from dementia and cardiovascular disease.

Within six years, 171 participants had developed dementia, including 102 cases of Alzheimer's. The researchers found the risk of developing dementia was markedly increased for those who had deficient or severely deficient vitamin D levels.

The study is the first to confirm a strong link between the role of vitamin D in preventing or delaying dementia.

"We expected to find an association between low Vitamin D levels and the risk of dementia and Alzheimer's disease, but the results were surprising - we actually found that the association was twice as strong as we anticipated," said Dr David Llewellyn, who led the research for the University of Exeter.

"Our findings are very encouraging, and even if a small number of people could benefit, this would have enormous public healthimplications given the devastating and costly nature of dementia."

Dementia is emerging as a key public health issue as populations increasing in age around the world. These challenges were discussed recently during a televised debate for Protection Now.

Bron: BBC

 

Geplaatst op donderdag 21 augustus 2014

Waarom ontwijken van de zon kan leiden tot de dood

Waarom ontwijken van de zon kan leiden tot de dood

Vrouwen die tijdens de zomer nooit zonnen, hebben tweemaal zo veel kans om vroegtijdig te sterven dan vrouwen die dagelijks in de zon vertoeven. Dat zijn de opmerkelijke resultaten van een grootschalig Zweeds onderzoek onder 30.000 vrouwen gedurende twintig jaar.

 

Wetenschappers van het Karolinska Instituut in Zweden vrezen dat richtlijnen van de overheid die de bevolking adviseren om de zon te vermijden meer kwaad dan goed doen. Blootstelling aan ultraviolette zonnestralen wordt veelal in verband gebracht met het onstaan van huidkanker. Uit de zon blijven, luidt dan ook het advies van overheden in Noord-Europa maar volgens de Zweedse onderzoekers is dat net geen goed idee.

Vroegtijdige dood
Vrouwen die zonlicht mijden, lopen een verhoogd risico om kwaadaardige melanomen te ontwikkelen en hebben zelfs tot tweemaal meer kans om vroegtijdig te sterven aan om het even welke aandoening, inclusief kanker.

Vitamine D
Een tekort aan vitamine D zou de grote boosdoener zijn.  Vitamine D wordt in het lichaam aangemaakt na blootstelling aan de zon. Het is reeds bewezen dat een tekort eraan, het risico op diabetes, tuberculose en multiple sclerose verhoogt.

Balans
Een te restrictief advies van de overheid in landen met lage niveaus aan zonlicht, kan een risico vormen voor de gezondheid. Het komt erop neer een goede balans te vinden. Ons lichaam heeft er nood aan om af en toe veilig van de zon te genieten zonder evenwel zonnebrand op te lopen. Personen die toch absoluut zonlicht wensen te vermijden, wordt aangeraden om zeker een vitamine D-supplement te slikken.

 

Geplaatst op vrijdag 9 mei 2014

Zonnebanken en zonlicht goed of slecht? De feiten:

Zonnebanken en zonlicht goed of slecht? De feiten:

Er is dit jaar door het bewust verdraaien van feiten door journalisten een verkeerd beeld
over zonnebanken geschapen.... Zonnebanken zijn door een groep wetenschappers in Frankrijk ingedeeld in “Groep 1”. “Groep 1” betekent dat er bewijs is dat het gebruik van zonnebanken het risico op huidkanker kan verhogen.

 

Deze informatie is verre van nieuw: Zonlicht zit in dezelfde categorie als zonnebanken en wordt sinds 1992 in diezelfde categorie ingedeeld! Sinds 1992 hebben duizenden artsen gematigde blootstelling aan zonlicht aanbevolen voor heel veel verschillende gezondheidsredenen. Veel experts op het gebied van vitamine D zijn er feitelijk van overtuigd dat de voordelen van zonlicht duidelijk zwaarder wegen dan de risico’s

 

De indeling in categorie “Groep 1” zegt niets over de mate van het risico, alleen maar dat er een zeker risico is. Bepaalde zaken in deze categorie zijn bijzonder gevaarlijk, zoals arsenicum en mosterdgas, andere stoffen bevatten slechts een zeer klein risico zoals rode wijn, bier en zoute vis.

 

Nieuwsberichten die aangeven dat “bruinen net zo gevaarlijk is als arsenicum” zijn volstrekte onzin. De wetenschappers hebben deze vergelijking helemaal niet gemaakt, maar de journalisten hebben een vette kop verzonnen. Het rapport zelf is nog niet beschikbaar. Alle nieuwsberichten zijn gebaseerd op een persbericht en geen enkele journalist heeft het rapport zelf gelezen!

 

Het IARC is een groep wetenschappers die met de Verenigde Naties werken. Hun rapport is geen nieuw onderzoek, het is een herziening van een rapport uit 2006, op haar beurt een literatuuronderzoek naar 23 studies waarvan er enkelen dateren uit de vroege tachtiger jaren van de vorige eeuw. In deze onderzoeken kwam een gevarieerd beeld naar voren.

 

Van de 23 onderzoeken:

- Werden er 5 uitgesloten omdat de gegevens onbruikbaar waren.

- Leverden er 6 resultaten die aangaven dat zonnebanken het risico van huidkanker verminderden!

 

Bevatten er 16 resultaten die binnen de foutmarge vallen. Als dit een verkiezing was zou een expert u vertellen dat een opiniepeiling waarin een kandidaat 1% voor ligt op de andere, terwijl de foutmarge 5% is, niet te vertrouwen is.

 

Sommige nieuwsberichten bevatten misleidende cijfers, zoals de bewering dat zonnebanken het risico van melanoom met 75% verhogen. Dit cijfer komt uit een onderzoek met een discutabele methodiek. De auteurs van het onderzoek geven aan dat ze geen correctie hebben toegepast voor factoren zoals blootstelling aan de zon en gevoeligheid. Zelfs als het onderzoek nauwkeurig is, betekent dit niet dat 75% van de gebruikers van zonnebanken melanoom ontwikkelt, het geeft aan dat het relatieve risico hoger is. De kwestie is hier het relatieve risico. Als het oorspronkelijke risico bijzonder klein is, betekent een percentuele toename die er op het eerste gezicht hoog uitziet een erg klein toegevoegd risico. Nogmaals een voorbeeld: Het jaarlijks risico op een dodelijk verkeersongeluk is ongeveer 0,013%. Als dat risico toeneemt met 75%, wordt het 0,023 oftewel 1 op 4.500. Dit zet percentages in een ander perspectief!

 

Geplaatst op vrijdag 18 april 2014

Omgaan met de zonnebank

Omgaan met de zonnebank

Het licht van de zonnebank heeft dezelfde effecten als het licht van de zon. De zonnebank heeft wel een voordeel. De hoeveelheid licht is namelijk precies te doseren wat betreft intensiteit en tijdsduur. Zonnestudio’s moeten zich daarbij houden aan strenge Europese normen die zijn opgesteld door een brede commissie van wetenschappers. De Nederlandse overheid onderschrijft deze normen en controleert de naleving ervan. De normen schrijven het volgende voor:

 

- Zonnebanken horen hetzelfde zonlicht (UV) af te geven als de zon op een zomerse dag aan de Middellandse Zee.

 

- Zonnestudio's moeten iedere klant goed adviseren over een individuele zonnekuur. Hierbij horen een goede intake en bepaling van je huidtype.

 

- Jongeren onder 18 jaar mogen niet op de zonnebank. Hun huid is dan nog in ontwikkeling en extra gevoelig voor zonlicht. Ook buiten moeten zij dus extra voorzichtig omgaan met de zon!

 

Verantwoord omgaan met de zonnebank

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de zonnebank op een lijst van stoffen en producten geplaatst waarmee je voorzichtig moet zijn. Toch is het belangrijk om je ervan bewust te zijn wat er allemaal op die lijst staat. Daarop staan bijvoorbeeld naast de zonnebank ook bier en wijn. Daar mag je best van genieten zoals je weet, maar wel met mate. En dat geldt ook voor de zonnebank...

 

Houd je altijd aan de adviezen van de medewerkers in de zonnestudio of aan de gebruiksaanwijzing bij de zonnebank die je thuis gebruikt. Overmatig zonnen - en zeker verbranding - is slecht voor je huid en vergroot op den duur de kans op huidkanker.

 

Typisch zonnebankbruin?

Onder invloed van de zonnebank en de buitenzon wordt melanine in de huid opgewekt. Toch kan het kleurtje er anders uit zien als je onder de zonnebank bent geweest. De lichtsterkte wordt namelijk bepaald door de lampen. Die is weliswaar constant en netjes afgepast in een vastgestelde UV-A- en een UVB dosis, maar de tijdsduur kan verschillen. Buiten is de sterkte van de zon van dag tot dag verschillend – zeker de UVB straling – net als de tijd die je je eraan blootstelt. Daarom kan de kleur die je op de zonnebank hebt opgedaan er toch anders uitzien dan de teint die je buiten opdoet. Maar de kleur kan net zo lang meegaan.

 

Geplaatst op vrijdag 18 april 2014

Zonnebank voorkomt heupbreuken bij senioren

 

Geplaatst op maandag 17 februari 2014

Zonlicht voor een gezond hart?

Zonlicht voor een gezond hart?

Wetenschappers hebben bewezen dat zonlicht het hart beschermt, omdat het helpt de natuurlijke reserves van stikstofmonoxide in onze huid vrij te maken.

 

Vroeger brachten mensen de helft van elke dag buiten in de zon door. Met de moderne levenswijze van tegenwoordig blijven meer en meer mensen uren achter elkaar binnenshuis met niet meer dan kunstlicht. Bovendien zijn we bezorgd dat we ook nog eens teveel zonlicht krijgen, wegens waarschuwingen over de gevaren van huidkanker. Het vermijden van zonlicht beperkt echter tevens de voordelen voor onze gezondheid. Dit kan vergaande consequenties hebben voor onze algemene gezondheid.

 

Een onderzoeksteam onder leiding van dermatoloog Dr. Richard Weller heeft aangetoond dat te weinig zonlicht slecht is voor de gezondheid van hart en bloedvaten. In de winter, met name op noordelijke breedtes, treedt er een duidelijke toename op in het aantal gevallen van hartfalen, hartaanvallen en hersenbloedingen. Dit komt omdat het zonlicht via veel dikkere atmosferische lagen de aarde bereikt en tijdens dat proces een groot gedeelte van de ultraviolette straling kwijtraakt. Maar het is net deze ultraviolette straling die de productie van het signaalmolecuul stikstofmonoxide in onze huid opstart. Dit molecuul heeft een positief effect op de gezondheid van hart en bloedvaten. Stikstofmonoxide maakt bloedvaten wijder, reguleert de bloeddruk en verbetert de bloeddoorvoer naar het hart.

 

"De positieve effecten van zonlicht op het hart zijn nog altijd niet volledig onderzocht. Maar vele studies tonen aan dat gematigde blootstelling aan zonlicht goed is voor onze algemene gezondheid, waaronder de vitaliteit van hart en bloedvaten. In de winter, als de zon op noordelijke breedtes erg zwak is, is het een goed idee om een zonnebank te pakken", zegt Ad Brand van het Sunlight Research Forum (SRF).  

 

Het Sunlight Research Forum (SRF) is een organisatie zonder winstoogmerk, gevestigd in Nederland. Het doel van deze organisatie is het ter beschikking stellen aan het grote publiek van de laatste medische en wetenschappelijke bewijzen over de effecten van gematigde blootstelling aan UV-straling.

 

Geplaatst op donderdag 6 februari 2014

Zonnebankkuur is aan te raden als voorbereiding op je zomervakantie

Zonnebankkuur is aan te raden als voorbereiding op je zomervakantie

Wist je dat je huid minder snel verbrandt en mooier bruin wordt als je huid al wat gewend is aan zonlicht? Na een lange koude winter zoals dit jaar, is het verstandig je huid te laten wennen aan uv-licht. De dermatoloog en wetenschapper van het Leids Universitair Medisch Centrum spreekt hiermee de resultaten van een eerder onderzoek tegen, waaruit was gebleken dat  zonnebankgebruik het risico op huidkanker verhoogt. Volgens hem is het juist verstandiger om je goed voor te bereiden op de felle zon in het vakantieland, door van tevoren een zonnebankkuur te ondergaan. Hierdoor went je huid aan het zonlicht, waar het een winter lang geen zon heeft gehad. Na deze kuur is je huid beter beschermt tegen verbranding en zal je huid mooier en sneller bruinen op vakantie. Dit gaat dus beschadiging van de huid op vakantie tegen, waardoor de kans op huidziektes wordt verminderd. De beste voorbereidingskuur is een maand lang, één à twee keer per week onder de zonnebank te gaan. Zie het als een soort natuurlijk zonnebrandmiddel voor de huid. Echter moet de huid op vakantie alsnog goed beschermd worden met zonnebrandcrème of kleding, want de zon blijft schadelijk bij een te langdurige blootstelling. Maar een zonnebankkuurtje voorafgaande aan uw zomervakantie kan dus zeker geen kwaad en zal resulteren in een mooiere en diepere bruine kleur!   

 

Geplaatst op dinsdag 11 februari 2014

Menselijk lichaam heeft chronische UV-blootstelling nodig

Menselijk lichaam heeft chronische UV-blootstelling nodig

Wetenschappers: Zonlicht lijkt meer op te leveren dan alleen vitamine D

 

Veldhoven, (SRF) – Is het voorkomen van kanker door blootstelling aan de zon meer dan alleen het effect van vitamine D? Wetenschappers hebben een systematisch onderzoek naar epidemiologische studies gedaan. Ze hebben ontdekt dat bijna alle epidemiologische studies suggereren dat chronische (ononderbroken) blootstelling aan de zon verband houdt met een verlaagd risico op colorectale-, borst-, prostaatkanker en non-Hodgkin-lymfoom (NHL). Ons lichaam heeft zonlicht nodig, het hele jaar door!

 

Chronische blootstelling aan de zon – Het bewijs dat chronische (ononderbroken) blootstelling aan de zon het risico op ziektes verlaagt, stapelt zich op en wordt steeds sterker. “Samenvattend suggereren de resultaten van epidemiologische studies dat (chronische) blootstelling aan de zon, al dan niet (gedeeltelijk) als gevolg van vitamine D, het risico op sommige soorten kanker verlaagt, met name darm-, borst- en prostaatkanker, evenals non-Hodgkin-lymfoom (NHL). Er bestaat tevens bewijs dat relatief hoge persoonlijk blootstelling aan de zon de resultaten van darm-, borst-, prostaat en longcarcinoom, melanoom en Hodgkin-lymfoom kan verbeteren, concludeert de studie van de Erasmusuniversiteit in Nederland. Een zekere gematigde chronische blootstelling aan UV-licht is mogelijk het beste advies, voegen de wetenschappers toe.

 

Kunnen zonnebanken helpen?

In de studie concluderen de wetenschappers “dat aan de ene kant, met name in landen met een gematigd klimaat, onderbroken blootstelling aan de zon (en zonnebrand) ontmoedigd moet worden wegens het voorkomen van huidkanker, terwijl aan de andere kant (gematigde) chronische blootstelling mogelijk geadviseerd zou moeten worden”.

Als gematigde chronische blootstelling aan de zon of UV-licht inderdaad aanbevelenswaardig is om verschillende kankersoorten terug te dringen, is er in de meeste Europese landen een probleem. In 6-8 maanden is de zon te zwak en de moderne levensstijl voorkomt voldoende blootstelling aan de zon, zelfs in de zomer. De beschikbaarheid van moderne zonnebanken, door de EU als voldoende veilig gedefinieerd en geaccepteerd, kunnen de benodigde gematigde blootstelling aan zonlicht wel leveren.

 

Minder zonnebrand, minder allergie – Een ander bekend en positief effect van gematigde chronische blootstelling aan UV-licht is dat de menselijke huid zich aan het zonlicht aanpast. De huid wordt dikker en raakt gepigmenteerd als een natuurlijke bescherming. Daarom wordt het risico van verbranden van de huid of het oplopen van zonneallergie (polymorfe lichteruptie, PLE) kleiner. “Zonnebrand en zonneallergie zijn twee effecten van teveel UV op een onvoorbereide huid. Gematigde chronische blootstelling op de huid zal het natuurlijke afweersysteem van de huid tegen teveel zonlicht activeren”, verklaart Ad Brand van het Sunlight Research Forum (SRF).

 

 

Bron:

Is prevention of cancer by sun exposure more than just the effect of vitamin D? A systematic review of epidemiological studies.Han van der Rhee a,, Jan Willem Coebergh b,c, Esther de Vries b a Department of Dermatology, Hagaziekenhuis, P.O. Box 40551, Leyweg 275, 2504 LN Den Haag, Zuid-Holland, The Netherlands b Department of Public Health, Erasmus MC, P.O. Box 1738, 3000 DR Rotterdam, The Netherlands

c Eindhoven Cancer Registry, Comprehensive Cancer Centre South, P.O. Box 231, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands

European Journal of Cancer (2013) 49, 1422– 1436

 

Geplaatst op maandag 16 september 2013

Zonlicht verlaagt risico op slokdarmkanker

Zonlicht verlaagt risico op slokdarmkanker

Blootstelling aan zonlicht en UV wordt over het algemeen beschouwd als een risicofactor voor de meeste soorten kanker, met name huidkanker. Een nieuw onderzoek door Australische wetenschappers toont echter aan dat deze vaakgehoorde bewering op weinig fundamenten rust.

 

De succesvolle behandeling en genezing van slokdarmkanker hangt af van verschillende factoren. Dit zijn onder andere het type kanker en het ontwikkelingsstadium, de leeftijd en de algemene gezondheid van de patient. Slokdarmkanker wordt vaak in een laat stadium ontdekt, nadat het uitgezaaid is naar de lymfeklieren of andere organen heeft aangetast. Zodra het dit vergaande stadium bereikt is, zijn de kansen op herstel van de patient slechts 20% en is de levensverwachting gemiddeld 5 jaar.

 

Wetenschappers van het Queensland Institute of Medical Research in Brisbane, Australië, geleid door Dr. Bich Tran, realiseerden zich dat er zeer weinig onderzoek gedaan is naar het verband tussen slokdarmkanker en UV-stralen in zonlicht. In hun studie onderzochten ze het verband tussen wratten, sproeten en omgevingsblootstelling aan zonlichtlicht en UV tijdens het leven, met het risico op het ontwikkelen van slokdarmkanker.

 

Voor het studie vergeleken de onderzoekers de geschatte levenslange UV-dosis van bijna 1000 slokdarmkankerpatiënten met een controlegroep van 1500 personen. Ze ontdekten dat er een ongekeerd verband bestaat tussen de hoeveelheid zonlicht/UV-blootstelling van een persoon tijdens zijn of haar leven in de regio waar hij of zij woont, en het risico op het ontwikkelen van slokdarmkanker. Het is ook interessant om op te merken dat de studie is uitgevoerd in Australië. Dit is een land waar de verhoogde blootstelling aan UV-licht als gevolg van het gat in de ozonlaag beschouwd wordt als extreem gevaarlijk voor de menselijke gezondheid.

 

De studie toont echter aan dat de slechte reputatie van UV-licht, of het nu gaat om natuurlijk zonlicht of zonnebanken, vaak ongerechtvaardigd is. “Blootstelling aan UV uit zonlicht en zonnebanken heeft veel positieve effecten op de gezondheid van de mens. We bevelen een gemiddelde blootstelling aan, omdat dit bewezen heeft de vitamine D-niveaus te verhogen”, zegt Ad Brand van het Sunlight Research Forum (SRF).

 

Het Sunlight Research Forum (SRF) is een organisatie zonder winstoogmerk, gevestigd in Nederland. Het doel van deze organisatie is het aan het grote publiek ter beschikking stellen van de laatste medische en wetenschappelijke bewijzen over de effecten van blootstelling aan gemiddelde UV-straling.

 

 

Geplaatst op dinsdag 11 februari 2014

Cosmetica van PureSun nu verkrijgbaar bij Ergosun!

Cosmetica van PureSun nu verkrijgbaar bij Ergosun!

PureSun Cosmetica is een eigen merk van Ergosun en volop in de ontwikkeling. Sinds een paar maanden zijn onze eigen zonnecosmeticaproducten gerealiseerd. Deze lijn bestaat uit de volgende producten:

 

Vanilla Sunrise: Dit product bevat de zogenaamde shimmer formule die bestaat uit 3 verschillende bruiningsversnellers op natuurlijke basis.

 

Lemon Tree: Een collageen en bruiningsversneller dankzij de natuurlijke, hydraterende kracht van lemongras en aloë vera.

 

Mango Joy: Dit product bevat een triple bronzer en een anti-huidverouderingsformule.

 

Beautiful Black: Dit is de enige bronzer met DHA. Een luxe huidbehandeling met goede bescherming. Bevat een geavanceerde bruiningsformule door middel van Melanogen V en DHA bronzers.

 

Deluxe: Multibronzer met cafeïne en uniek collageen, die zorgt voor een gladde en verstevigde huid.

 

Enjoy Energy: Het product met de meeste bronzers. Wordt aanbevolen voor degenen die op zoek zijn naar de donkerste kleur in de huid.

 

Happy Smile Face Bronzer: Speciaal ontwikkeld voor het gezicht en decolleté.

 

PureSun cosmetica staat niet stil, want ondertussen zijn we alweer hard bezig aan een aantal nieuwe producten!

 

Bekijk in onze webshop het PureSun assortiment.

 

 

Geplaatst op woensdag 4 december 2013